Wierzyciel zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).

 

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kostrzynie nad Odrą Włodzimierza Raczewskiego obejmuje obszar  właściwości Sądu Rejonowego w Słubicach  w skład którego wchodzą gminy Słubice, Górzyca, Rzepin oraz dla miasta Kostrzyn nad Odrą.