Pierwsza licytacji nieruchomości w Rzepinie
Rodzaj obwieszczenia :
nieruchomość
Miejsce Licytacji :
Sąd Rejonowy w Słubicach
Data licytacji :
2023-01-17
Godzina licytacji :
11:00:00
Cena wywoławcza :
120 000,00 zł
Cena oszacowana :
160 000,00zł
Opis szczegółowy :
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1S/00015971/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Włodzimierz Raczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy Słubice, Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 231 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Karina Rutkowska poprz. Matysiak oraz Daniel Matysiak położonej: 69-110 Rzepin, Wojska Polskiego 4/2, Rzepin, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1S/00015971/0 [NKW: GW1S/00015971/0] Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Gorzowie Wlkp. 98 10901900 0000 0001 2419 5484 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa mieszkalna obejmująca lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Rzepinie przy ul. Wojska Polskiego nr 4, obręb Rzepin, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i jego urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,68 m2. Lokal usytuowany jest na parterze po lewej stronie klatki schodowej w tylnej części budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą wejścia z przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z kotłem gazowym zawieszonym w kuchni (grzejniki panelowe, ruraż miedziany), ciepłej wody z bojlera elektrycznego. Elementy wykończenia i wyposażenia lokalu są dość dobrej jakości. Ściany w większości pomalowane są farbami emulsyjnymi, a w łazience i ciągu roboczym kuchni ułożone płytki ścienne glazurowane. Posadzki: w łazience i w kuchni płytki podłogowe, w pozostałych pomieszczeniach panele podłogowe. Łazienka wyposażona jest w kabinę natryskową, umywalkę i kompakt wc, kuchnia w zlewozmywak. Stolarka drzwiowa: wejściowa płytowa, wewnętrzna płycinowa. Stolarka okienna w ramach z profili pcv, okna podwójnie szklone zespolone. Parapety wewnętrzne płycinowe. Standard wykończenia lokalu określa się jako dobry. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul Bohaterów Warszawy 3B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Włodzimierz Raczewski